Obserwacja

Najefektywniejsza metoda pozyskiwania informacji

Wymaga jednak dużego zaangażowania, spostrzegawczości i przemyślanego działania. Co do zasady obserwacja osób, czy też wskazanych miejsc prowadzona jest w sposób dyskretny. Mamy także do czynienia z obserwacjami, gdzie dyskrecja nie jest wskazana. Rozróżniamy obserwacje jednorazowe (kilkudniowe, kilkugodzinne ), jak i prowadzone w odstępach czasowych. Nasza oferta to w szczególności:

  • obserwacja zachowania danej osoby, jej miejsca zamieszkania i miejsca pracy
  • obserwacja w jaki sposób jest sprawowana opieka nad dziećmi
  • obserwacja ujawniająca nałogi, kontakty z innymi osobami - obserwacja partnerów biznesowych
  • obserwacja mająca na celu ustalenie czy osoby lub miejsca nie są objęte obserwacją
  • obserwacja wskazanych miejsc, budynków itp.