Poszukiwania rzeczy

Najtrudniejsze zlecenia

Odnalezienie utraconych w wyniku przestępstwa rzeczy to przede wszystkim praca operacyjna. Grupy, które zajmują się tym procederem w większości przypadków przyjeżdżają do danego miasta, czy też w dany rejon na kilka dni. W tego typu zleceniach wielką rolę odgrywa szybkość podjętych działań. Informacje zebrane przez detektywów wraz z informacjami, które pozyskają organy ścigania mogą ukierunkować śledztwo na dany krąg osób.