Poszukiwania ukrytego majątku

Sprawdzenie dłużnika

Dłużnicy bardzo często ukrywają swój majątek, przedstawiając się jako osoby utrzymujące się z wynagrodzenia, które jest minimalnym, ustawowym. Obejmiemy obserwacją krąg osób związanych z dłużnikiem, sprawdzimy ruchomości, nieruchomości związane z dłużnikiem i ustalimy jego rzeczywiste dochody .