Sprawdzenie partnera życiowego

Najczęściej zlecane sprawy

Zebranie dowodów świadczących o zdradzie małżonka jest podstawą do uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie i związanymi z nim dalszymi konsekwencjami. Zlecenia tego typu polegają z reguły na obserwacji i trwają kilka dni. W tym czasie udokumentujemy co dana osoba robi w czasie wolnym, podczas pobytu służbowego etc.