Sprawowanie opieki nad dziećmi

Rozwód a dzieci

Podzielenie opieki nad dziećmi wiąże się z reguły z faktem ich przebywania przez określony czas u jednego z rodziców i przez określony czas u drugiego z rodziców. Sprawdzimy jak wykonywana jest opieka nad dziećmi, gdy znajdują się pod opieką jednej ze stron. Szczegółowy raport z obserwacji obejmuje w szczególności informacje dotyczące całego planu dnia dziecka.