Nieuczciwa konkurencja

Zbieranie dowodów nieczystej gry rynkowej

Kolejne zjawisko, które przynosi straty przedsiębiorcom. Może przejawiać się w wielu aspektach. Zgodnie z ustawą katalog kwalifikujący dane zachowania jako nieuczciwą konkurencję nie jest zamknięty.  Jako przykłady można wskazać :

  • naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa
  • nakłanianie do rozwiązania umowy
  • naśladownictwo produktów
  • nieuczciwa lub zakazana reklama

 

Zebranie dowodów które potwierdzą nieuczciwą konkurencję jest podstawą do wydania orzeczenia o zaniechanie działania, a także do ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej.