Ochrona znaku towarowego

Rynek, na którym obraca się produktami z podrobionym znakiem towarowym generuje ogromne zyski

 Bardzo często zajmują się tym zorganizowane grupy, które mając duże zasoby środków finansowych, a także bazując na wcześniejszych doświadczeniach tworzą zamknięty system.  Zebranie dowodów świadczących o obrocie w/w towarami, a także ustalenie miejsc, w których są one produkowane i personaliów osób, które w procederze uczestniczyły to spory cios dla przestępców.