Patologie wewnątrz firmy

Zjawisko to generuje najwięcej strat dla przedsiębiorcy

 W podmiocie zatrudniającym kilkudziesięciu, kilkuset pracowników przy złym systemie zarządzania oraz lukach w systemie zabezpieczeń straty liczone są niejednokrotnie w milionach. Najczęstsze formy to kradzieże, nieefektywny system zarządzania kadrą i korupcja, co przy większej ilości pracowników i systematyczności zjawisk może doprowadzić każde przedsiębiorstwo do poważnych problemów finansowych. Przeprowadzenie kompleksowego audytu, wprowadzenie w środowisko pracowników ludzi, którzy poprzez wspólną pracę i integrację  wskażą luki w wdrożonych systemach i przeprowadzenie wnikliwego śledztwa gospodarczego doprowadzi do  uszczelnienia, ewentualnie zmiany systemów wykorzystywanych w podmiocie gospodarczym oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób związanych z patologiami.