Zakaz konkurencji

Zachowanie tajemnicy po odejściu pracownika

Osoby, które miały dostęp do obszernej wiedzy wewnętrznej firmy, często otrzymują wysokie odprawy, a ponadto umowy regulujące kwestie zachowania tajemnicy. Zdobyta wiedza nie może być przez określony czas udostępniana konkurentom. Wiele osób albo się tego nie trzyma, albo tylko przez krótki czas. Często zdobyta wiedza lub dane klientów, a także niektóre procesy opracowane przez firmę są wykorzystywane.  Wykonywane są nieautoryzowane czynności doradcze, ujawniające tajemnice firmy, produkcje lub praktyki. Całe bazy danych lub rejestry klientów również trafiają do konkurencji. Działamy również na tym polu.