Wywiad środowiskowy

Informacje o osobach

Wywiad ten polega na uzyskaniu szczegółowych informacji dotyczących danej osoby lub rodziny, takich jak: stosunki osobiste, majątkowe, tryb życia, stan zdrowia, czy tez informacje o ich przeszłości. Jest przeprowadzany zazwyczaj pod tzw. legendą i uzupełniany o informacje administracyjne, jak również pozyskane operacyjnie.